A CONATURE

Minden történelmi korszaknak megvannak a maga értékei, attitűdjei és perspektívái. A kommunizmus előtti időszakot fejlett, extenzív mezőgazdaság, erdőgazdálkodás jellemezte, ahol a generációk természetes módon, egymásnak adták át a szakmai ismereteket. Az emberek számára fontos, életet megújító szerepe volt a helyi természeti értékek tiszteletének. A szakmai tudás közvetlen módon, apáról fiúra szállt a közösen végzett munkafolyamatok által. Ez a természetes folyamat megszakadt a kommunizmus és a globális piacgazdaság korában, aminek következtében szinte helyrehozhatatlan károk keletkeztek számos hagyományos szakma, szakmai ismeret eltűnésével.

A projekt fő célkitűzése olyan innovatív eszközök kifejlesztése, digitális technológiák támogatásával, melyek lehetővé teszik a célcsoport számára, hogy magas szintű szakmai tudást, kompetenciákat szerezzenek a környezetvédelem és az ökológiai gazdálkodás területén. A közvetlen munkamódszer alkalmazásával lehetőség nyílik a generációk közötti kapcsolat újbóli megteremtésére, a szakmai tudás természetes módon történő átörökítésére. A projekt megvalósítása során elérendő további célkitűzések: a nemzedékek közötti kapcsolat erősödése, az önkéntesség, a társadalmi kohézió, a természetvédelem, a kulturális örökség, az uniós állampolgárság és értékek tiszteletének növekedése.

A közvetlen projektevékenységek során 108 fő támogatása, képzése valósul meg; közvetve azonban, az eredmények terjesztése révén, mintegy 3500 fővel számolunk, akik szintén kedvezményezettjei lehetnek a projektnek.

A projekt további eredményei: kézikönyv és képzési program a környezetvédelem és a biogazdálkodás területén, mely kombinálja a hagyományos és modern oktatási módszereket (blended learning) – egyrészt előadások, gyakorlati foglalkozások, a jó gyakorlatok megosztása révén, másrészt online, az interneten elérhető tananyagok, illetve e-learning platform használatával segíti a tananyag elsajátítását. A projekteredmények elérése érdekében rendszeresen szervezünk nemzetközi értekezleteket, ahol a partnerek közösen határozzák meg a tananyag tartalmát, az oktatás módszertanát, a hagyományos és online képzés arányát.

A projekt futamideje: 24 hónap (2017. szeptember 1 – 2019. augusztus 31.)

Térkép (partnerek és helyszínek)

  Felvehető kurzusok

  A tájkép az emberi tevékenység és a természetes környezet kölcsönhatásának eredménye, melyet a társadalmi-gazdasági és technológiai fejlődés eredeti, természetes tájra gyakorolt növekvő hatása, valamint az elmúlt század során végbement exponenciális népességnövekedés jellemez.

  A tájkép-koncepció rávilágít arra, hogy a táj alakját és aspektusát nem lehet elvonatkoztatni a természet és az ember közötti kölcsönhatástól.

  A tájkép ökológiai megközelítésből úgy is interpretálható, hogy kulcsfontosságú ökoszisztéma és ökoszisztéma-szolgáltatás jellemzi, működőképességének alapja a fenntarthatóság.

  Különösen az Európai Környezetvédelmi Társaság (European Environment Agency) által végzett európai ökoszisztéma-egészségfelmérő analízis segítségével tudjuk beazonosítani azokat a tényezőket, melyek a környezet és a tájkép károsodásához vezetnek, és kezdhetjük el azt a kompenzációs és regeneráló tevékenységet, mellyel az ökoszisztéma természetessége javítható.

  A vadnövények olyan vadon termő növények, melyeket nem műveléssel termesztenek. Az emberi környezetben találhatók, és gyakran gyomként azonosítják őket. Sajnos ez a meghatározás igazságtalanul negatív. Helyesebb ezeket vadnövényeknek nevezni. A vadnövények ma reneszánszukat élik. Sok ember foglalkozik velük, és értékeli ezt a kulturális örökséget. Különösen a konyhában és már bizonyított orvosságként való alkalmazásuk népszerű.

  A következő tanfolyam során a hallgatók betekintést és alapszintű tudást szereznek a vadnövények világába. Ízletes vadnövény-fogások, tinktúrák elkészítéséhez szóló receptek, egyéb alkalmazási módok révén megkönnyítjük kezelésüket, és arra bátorítjuk a tanulókat, hogy tegyék azokat mindennapjaik részévé.

  Az itt következő összeállításban az ökológiai állattenyésztés előírásait ismertetjük az alábbi uni­ós jog­szabályok alapján:

  • a Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) – az ökológiai termelésről és az öko­ló­gi­ai termékek cimkézéséről;
  • a Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) – az ökológiai termelés, a cím­ké­zés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek cím­ké­zéséről szóló 834/2007/EK ren.delet részletes végrehajtási szabályainak megálla­pí­tá­sá­ról.

   Az összeállítás nem helyettesíti a fenti jogszabályokat, hiszen nem tér ki a rendeletek minden lé­nyeges pontjára.


  Site news

  (Nincs még hír)